Zorg

Vanuit onze visie werken we aan adaptief onderwijs. Ieder kind heeft recht op extra aandacht. Ieder kind kan op een bepaald gebied  een verlengde instructie nodig hebben, omdat hij/zij meer oefening of juist meer uitdaging nodig heeft. We streven ernaar dat kinderen presteren naar hun mogelijkheden.

Op de Ark werken we met BAS (bouwen aan een adaptieve school) hetgeen betekent dat we na een korte instructie bepaalde groepen extra begeleiden. Bij de basisvakken wordt de groep tijdens instructie gesplitst in drie instructiegroepen. De grootste groep kinderen kan met een korte instructie aan het werk en krijgt tijdens de hulprondes van de leerkracht de ondersteuning die nodig is. Kinderen, die meer uitdaging nodig hebben, krijgen een aangepaste opdracht en uitdagend werk. De derde groep krijgt na de instructie een verlengde instructie en extra verwerkingstijd. Deze groep wordt verder begeleid bij de instructietafel. Hoe de instructie wordt vorm gegeven en hoe de groepen zijn ingedeeld wordt allemaal beschreven in het halfjaarlijkse groepsplan. Dit groepsplan wordt maandelijks geëvalueerd aan de hand van de methodetoetsen en waar nodig aangepast. Ieder half jaar vindt een uitgebreide evaluatie plaats aan de hand van de CITOtoetsen.

Voor sommige kinderen  wordt een individueel hulpplan opgesteld in samenwerking met de intern begeleider. De groepsleerkracht voert het plan in de groep uit. Ouders worden ook betrokken bij het opstellen van een individueel hulpplan, het uitvoeren en het evalueren. Soms worden kinderen individueel begeleid en soms in groepjes. We streven ernaar de kinderen zoveel mogelijk door hun eigen leerkracht te laten begeleiden.