Uitgangspunten

“De Ark, een open christelijke school waar persoonlijke aandacht is.”

…… Waar in een sfeervolle en veilige school rust geboden wordt.
In onze rustige, sfeervolle school komen de kinderen goed tot hun recht. Samen met ouders creëren we een veilige omgeving. Door de grootte van de school is er veel persoonlijke aandacht voor kinderen, ouders en leerkrachten. Dat maakt ons pedagogisch sterk.

…… Waar kinderen waarden en normen leren.
Op onze school vertellen we de verhalen uit de Bijbel. We praten met de kinderen over wat dit betekent voor ons dagelijks leven. Zo bespreken wij waarden als respect en tolerantie. Ook vieren we de christelijke feestdagen, waardoor de kinderen, ouders en leerkrachten zich verbonden voelen.

…… Waar het lerende kind uitgedaagd blijft.
Ons onderwijs is ingericht op het omgaan met verschillen tussen kinderen. Zo halen wij het beste uit de kinderen naar boven. Kinderen die meer uitleg nodig hebben, krijgen dit aan de instructietafel. Kinderen die meer aan kunnen, krijgen uitdagende lesstof. We stimuleren de kinderen in het ontwikkelen van hun talenten.

…… Waar kinderen medeverantwoordelijk zijn voor het eigen leerproces.
Binnen onze structuur leren kinderen zelfstandig te werken en samen te werken, zelf keuzes te maken en zelf oplossingen te bedenken. De leerkrachten laten kinderen het nut inzien van leren en motiveren hen om te willen leren. Zij laten kinderen hun eigen doelen opstellen. De leerkracht betrekt de kinderen bij hun eigen leerproces.

…… Waar kinderen met en van elkaar leren.
BAS (Bouwen aan de Adaptieve School) is het uitgangspunt voor het leren samenwerken, zowel binnen als buiten de groep. De structuur van BAS zorgt voor een doorgaande lijn in het leerproces en leerklimaat van de kinderen. Door regelmatig groepsdoorbrekend te werken, komen kinderen van verschillende leeftijden in contact met elkaar.

…… Waar veel ruimte is voor bewegen.
Op onze school krijgen de kinderen veel ruimte voor bewegen. Het schoolplein heeft veel speelruimte. Naast bewegingsonderwijs door een vakleerkracht volgen alle groepen danslessen. We doen mee aan sporttoernooien en hebben een goed contact met de sportverenigingen in de wijk. Via de naschoolse opvang en de buursportcoach worden door ons ook extra sportprojecten aangeboden.

…… Waar respect is voor de ruimte om ons heen.
Onze school staat in een wijk met veel groen en ruimte. De inrichting van het gebouw en de materialen nodigen kinderen uit tot leren. Kinderen leren de natuur ontdekken rondom de school. Respect voor hun leeromgeving vinden wij belangrijk.

Zo hebben kinderen beter zicht op hun eigen handelen en voelen ze zich meer verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Ook leren kinderen middels een diversiteit aan werkvormen van en met elkaar. De kansen, die “samen wijzer” biedt, worden optimaal benut door het inzetten van coöperatieve leerstrategieën.