Samen wijzer

Onze missie is ‘samen wijzer’ worden. Op de Ark wordt gewerkt in samengestelde groepen met daarin kinderen van verschillende leeftijden. Dit biedt uw kind extra kansen.

Zo hebben kinderen beter zicht op hun eigen handelen en voelen ze zich meer verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Ook leren kinderen middels een diversiteit aan werkvormen van en met elkaar. De kansen, die ‘Samen Wijzer’ biedt, worden optimaal benut door het inzetten van coöperatieve leerstrategieën.

Het resultaat is:

  • een breed leeraanbod
  • hoge leeropbrengsten
  • kinderen leren van en met elkaar
  • kinderen voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen leerproces
  • kinderen verlaten zelfstandiger de school
  • kinderen hebben meer inzicht in hun eigen handelen
  • bevordering van de deskundigheid van de leerkracht