Onderzoekend leren

Een onderzoekende houding is een belangrijke voorwaarde om te kunnen leren. Aspecten van een onderzoekende houding zijn: nieuwsgierigheid, een open onbevooroordeelde houding, kritisch zijn (klopt het wat we zeggen?), willen begrijpen, bereidheid tot perspectiefwisseling, distantie nemen tot routines, gerichtheid op bronnen, gerichtheid op zeker weten en het willen delen met anderen (Kruger – 2014).

Kinderen hebben de natuurlijk drang om de wereld om hen heen te ontdekken en te onderzoeken. Onderwijs dat hun nieuwsgierigheid prikkelt en hun onderzoekende houding verder ontwikkelt is van cruciaal belang. Onderzoekend onderwijs vertrekt vanuit de kinderen, vanuit hun interesses, vanuit hun leefwereld, om van daaruit de basis te leggen voor een kritische, constructieve en probleemoplossende houding. Leren vanuit het ontdekken, beleven, uitvinden en experimenteren past bij de visie van De Ark

Wij leren kinderen:

  • goede vragen te stellen
  • onderzoeken
  • kennis en bevindingen te delen
  • hun verbeelding in te zetten
  • creatief te denken
  • kritisch zijn

Wij bouwen aan een onderzoekende schoolcultuur op De Ark. Leerkrachten leren ook van en met elkaar door samen de praktijk te onderzoeken. Zo werken leerkrachten samen in leerteams, waarin zij onderzoeksmatig de centrale onderzoeksvragen proberen te beantwoorden. Deze manier van werken stimuleert de onderzoekende houding van leerkrachten, wat resulteert in een lerende organisatie.