Engels als 2e taal

Vanaf januari 2012 bieden we in alle groepen Engels aan. Op 18 juni 2015 hebben we het certificaat erkende VVTO school (Early Birdschool) gekregen.
Tijdens de Engelse les besteden we aandacht aan luister- en spreekvaardigheid. In de groepen 7 en 8 worden regelmatig overhoringen gehouden over de geleerde stof (woordjes). Als team zijn we heel enthousiast, omdat we zien dat we in onze huidige maatschappij heel veel baat hebben bij een goede beheersing van de Engelse taal.

Jong geleerd
Vroeg beginnen met een vreemde taal is om verschillende redenen een goede keuze. Om te beginnen kunnen jonge kinderen een taal spelenderwijs leren. Jonge kinderen kopiëren heel sterk en leren een vreemde taal daardoor veel sneller. Bekend zijn met een andere taal is ook goed voor de internationale oriëntatie van kinderen. In hun toekomst zullen kinderen veel baat hebben bij een goede beheersing van de Engelse taal in de maatschappij. Daarnaast is uit onderzoek gebleken, dat het beheersen van een tweede taal het cognitieve vermogen vergroot. Dus het komt resultaten op andere vakgebieden ook ten goede.

Bijscholing team
Vanaf schooljaar 2011 – 2012 volgen we als team intensieve scholing, aangeboden door Early Bird. Deze scholing versterkt de vaardigheid van onze leerkrachten wat de Engelse taal betreft. Ook is een deel van het team in 2013 naar Canterbury geweest om een week lang lessen te volgen. We vergroten hierdoor onze Engelse spreekvaardigheid en woordenkennis, maar ook krijgen we een beter inzicht in het lesgeven in de Engelse taal.

Achtergrond
In 2002 tekenden de EU-lidstaten het ‘Verdrag van Barcelona’ waarin afspraken staan om zo vroeg mogelijk één of meer vreemde talen in het basisonderwijs aan te bieden. Deze afspraken zijn in veel landen al nagekomen. Daarmee wordt aangesloten bij een ontwikkeling op wereldniveau. Over de hele wereld – van Canada tot China en van Chili tot Turkije – zien we dat kinderen steeds vroeger een vreemde taal leren.

In Nederland is nog geen nationaal beleid ontwikkeld, maar in het afgelopen decennium is er wel een snelle groei van ‘vroeg vreemdetalenonderwijs’ tot stand gekomen. Zo heeft ook de Ark zelf het initiatief genomen.

Vanaf september 2011 volgt het team van de Ark een intensieve scholing, aangeboden door ‘Early Bird’. Deze scholing versterkt de vaardigheid van de leerkrachten wat de Engelse taal betreft. Ze vergroten hierdoor hun Engelse spreekvaardigheid en woordenkennis, maar ook krijgen ze meer inzicht in het lesgeven in Engelse taal. ‘Early Bird’ blijft de Ark de komende jaren ondersteunen.