Visie

De Ark is een christelijke school waar veel aandacht wordt besteed  aan waarden en normen. Aandacht voor elkaar hebben, vinden we heel belangrijk. Vieringen, activiteiten en de kleinschaligheid van de school zorgen voor een goede sfeer.

De uitgangspunten vertellen waar de Ark voor staat en wat de basis is van ons handelen. Op de Ark wordt toekomstgericht gewerkt in samengestelde groepen met kinderen van verschillende leeftijden. Kinderen leren van en met elkaar en worden ‘Samen Wijzer’.  Onze school ligt prachtig in het groen en kinderen kunnen heerlijk buiten spelen. Het schoolgebouw is overzichtelijk ingedeeld zodat klein en groot snel vertrouwd zijn.

De Ark onderscheidt zich als basisschool door:

  • toekomstgericht te werken  aan de hand van onze missie ‘Samen Wijzer’.
  • Engels als tweede taal aan te bieden vanaf groep 1 en aandacht te hebben voor internationaliseren.
  • aandacht voor bewegen op muziek. Kinderen krijgen vanaf groep 1 een uur extra bewegen in de vorm van dans.
  • aandacht voor onderzoekend leren.