Regelingen

Halen en brengen
Groep 1 t/m 4 gebruikt de ingang aan de kant van de Lepelaarstraat. De deur gaat ’s morgens open om 8.20 uur. U kunt dan uw kind binnen brengen. De ouders van de kleuters kunnen hun kind nog in de klas brengen. Aan de ouders van de groepen 3 en 4 vragen we afscheid te nemen op de gang, zodat we op tijd kunnen beginnen.

Groep 5 t/m 8 gaat  door de zijdeur. De bel gaat ’s morgens om 8.25 uur en ’s middags om 13.10 uur. De kinderen gaan in de rij staan en lopen met hun leerkracht naar binnen.

We beginnen om 8.30 uur en 13.15 uur met de lessen.

Fietsen naar school
We vinden het belangrijk, dat zoveel mogelijk kinderen op de fiets of lopend naar school kunnen komen. De kinderen van groep 1, 2 en 3 plaatsen hun fiets naast de kleuterberging. Groep 4, 5 en 6 zetten hun fiets in de grote rekken groep 7 en 8 bij het lokaal van groep 7. Wij zijn als school niet aansprakelijk voor schade. Wel zullen we proberen om schade aan de fietsen te voorkomen en vragen daarbij om de medewerking van iedereen. We willen niet dat er op het schoolplein gefietst wordt. Behalve door de kleuters tijdens de buitenspeelles.

Overblijven
Tussen de middag kan uw kind bij ons overblijven. Wij vinden het belangrijk, dat uw kind plezier heeft en zich prettig voelt tijdens het overblijven. Een enthousiast team van overblijfkrachten zorgt voor de begeleiding.  Natuurlijk zijn er kosten aan het overblijven verbonden. Voor meer informatie over de kosten kunt u terecht bij onze administratief medewerkster Janny Veldhuizen-van Sluis.