Organisatie

Wij werken met samengestelde groepen (groepen die bestaan uit kinderen van twee leerjaren). Dat doen we om de ontwikkeling van verschillende vaardigheden van leerlingen te bevorderen.
Zelfstandigheid, zelfredzaamheid, samenwerken, helpen, groepswerk, leren plannen zijn belangrijke vaardigheden om de cognitieve ontwikkeling van kinderen goed te laten verlopen. Samengestelde groepen biedt uw kind extra kansen. We streven ernaar dat kinderen tijdens hun schoolloopbaan ervaringen opdoen met jongste en oudste zijn in één groep. Wij willen dat kinderen hun sociale vaardigheden vergroten door op verschillende manieren samen te werken, bijvoorbeeld tijdens leermomenten waarbij we jonge en oudere leerlingen samen les geven.