Ouderraad

De Ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van kinderen van De Ark. We houden ons onder andere bezig met het (mede) organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierbij valt te denken aan verschillende sportactiviteiten, creatieve activiteiten, het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, het schoolreisje, het eindfeest met BBQ en nog veel meer.

Daarnaast heeft de OR een klankbordfunctie voor de leden van de MR en voor de ouders van de school. Wij mogen ook, gevraagd en ongevraagd, adviezen geven aan de MR. Ook beheert de OR de jaarlijkse ouderbijdrage. Deze wordt besteed aan activiteiten en soms aan aanvullende leermiddelen.

De OR heeft een dagelijks bestuur. Hierin zijn een voorzitter (Leontien Springeling), een secretaris (Cathelijne van Harrewijn) en een penningmeester (Harry Sommerdijk) vertegenwoordigd. Verder maken er verschillende vertegenwoordigers uit werkgroepen deel uit van de OR.

Wij vergaderen meerdere keren per jaar. De dagen waarop er wordt vergaderd zijn ruim van te voren vastgelegd. Zo kan iedereen hiermee rekening houden. Alle vergaderingen zijn openbaar. Dat betekent dat u van harte welkom bent om een vergadering bij te wonen. Alle vergaderingen beginnen om 20.00 uur en vinden plaats op school.

Bent u nieuwsgierig geworden naar het werk van de OR of wilt u misschien zelf iets doen binnen school? U bent van harte welkom!

De Ouderraad wil graag de betrokkenheid van de ouders vergroten.
De klassenouders hebben daar een belangrijke rol in. Er gebeurt nu al heel veel na schooltijd, denk bijvoorbeeld aan de groendagen en voor de feestdagen wordt er door ouders  heel hard gewerkt op school.

De ouderraad bestaat uit de volgende leden:

  • Leontien Springeling, voorzitter
  • Harry Sommerdijk, penningmeester
  • Cathelijne van Harrewijn, secretaris
  • Vertegenwoordiger team: Natanja van Harskamp

Heel graag tot ziens op een van de Ouderraadmomenten!