Oudercontact

Allebei goed op de hoogte
We streven ernaar ouders zoveel mogelijk te betrekken bij school. We werken samen met ouders en delen de zorg voor het kind. Gedurende de schooltijd is regelmatig contact tussen de ouders en de school van groot belang om te weten hoe uw kind functioneert op school en thuis. Naast het dagelijkse, spontane contact is er ook sprake van verschillende manieren van georganiseerd contact.

Persoonlijk contact
Ouderavonden: Voordat het rapport wordt meegegeven zijn er rapportbesprekingen. Tijdens deze avonden worden het werk en de resultaten van het kind besproken. Het werk van de kinderen ligt van tevoren klaar om te bekijken.

Informatieavond & inloopavond
Informatieve ouderavond voor de ouders aan het begin van het schooljaar.
Inloopavonden: Op deze avonden kunnen de kinderen met hun ouders en andere belangstellenden de school en de diverse lokalen bekijken. Het werk van de kinderen ligt klaar. Deze avonden zijn van 18.30 uur tot 19.30 uur.

Spreekuur
Ouders kunnen de leerkrachten na schooltijd spreken. Het is om verstandig hiervoor een afspraak te maken, zodat de leerkracht genoeg tijd kan maken voor het gesprek. De locatiehouder is dagelijks bereikbaar. Het is handig om dan een afspraak te maken.

Thema-avonden
Op deze avond worden alle ouders uitgenodigd. Afhankelijk van het thema wordt een gastspreker uitgenodigd, worden er presentaties gegeven door het team, worden discussies gehouden of ervaringen gedeeld. In ieder geval wordt altijd een moment gecreëerd waarop ouders met ouders en leerkrachten met ouders praten. Deze momenten blijken altijd zeer waardevol.

Huisbezoeken
Deze worden incidenteel afgelegd.

Informatie vanuit school
We geven regelmatig schriftelijk of digitale informatie.

Maandelijkse nieuwsbrief:
Maandelijks informeren we u met actuele berichten van de school. De nieuwsbrief is gedigitaliseerd en wordt via e-mail verspreid. Alleen op aanvraag krijgen ouders nog een papieren versie.