Ouderbijdrage

De ouderraad vraagt aan de ouders van de kinderen een bijdrage om de kosten te dekken van binnen- en buitenschoolse activiteiten, die door de ouderraad worden gefinancierd. Hierbij kunt u denken aan het schoolreisje, het sinterklaascadeau en extra uitgaven voor feesten. Omdat dit geld niet wordt besteed aan zaken en/of materialen ten behoeve van het Onderwijs Leerpakket, zijn de ouders niet verplicht deze bijdrage te betalen. U zult wel begrijpen, als vele ouders het schoolreisje niet betalen het in de toekomst lastig wordt de schoolreiskosten te blijven betalen (zie schoolkostenregeling). De ouderraad legt jaarlijks verantwoording af over de besteding van de ouderbijdrage aan de medezeggenschapsraad.

Het tarief voor het schooljaar 2017 – 2018 is € 49,50 per kind.