Een school kiezen

Uw kind is bijna vier en u staat voor de belangrijke keuze om een school voor uw kind te kiezen. U vertrouwt uw kind acht jaar lang aan een school toe. Wat vindt u belangrijk dat uw kind meekrijgt in die acht jaar? Welke visie moet een school hebben om aan te kunnen sluiten bij uw visie? Wat heeft uw kind nodig om tot leren te komen en welke school kan dat bieden? In hoeverre telt voor u de kwaliteit van de school mee en wat is dan kwaliteit?

De keuze voor een basisschool is moeilijk voor ouders. Iedereen is wel eens met onderwijs in aanraking gekomen, maar hoe de onderwijspraktijk er in deze tijd op de basisscholen in de buurt uitziet is vaak lastig te beoordelen. Wij raden ouders altijd aan om een kijkje te nemen op alle scholen in de buurt. U krijgt vaak bij een kennismaking een redelijk beeld van de sfeer en de visie van de school. Ook kunt u de website en de schoolgids van de school goed bekijken van te voren en uw vragen meenemen in het kennismakingsgesprek.

U bent van harte welkom voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek met de directeur Wilma van der Leeden.

Op deze website kunt u alles lezen over de visie en uitgangspunten van De Ark. In het kort gezegd onderscheidt De Ark zich door:

 • toekomstgericht te werken aan de hand van onze missie ‘samen wijzer’.
 • Engels als tweede taal aan te bieden vanaf groep 1 en aandacht te hebben voor internationaliseren.
 • aandacht voor bewegen op muziek. Kinderen krijgen vanaf groep 1 een uur extra bewegen in de vorm van dans.
 • aandacht voor onderzoekend leren.

 

We organiseren twee keer per jaar een open ochtend. U kunt dan als ouder met uw kind een kijkje nemen in de school. Uw kind kan zijn eerste Engelse les volgen en u kunt in alle klassen een kijkje nemen. Kinderen van groep 8 verzorgen rondleidingen.

We hebben op De Ark onderzocht op basis waarvan de huidige ouders de school hebben gekozen.  Hieronder vindt u de uitkomsten van het onderzoek:

 • 26% van de ouders heeft gekozen voor de normen/waarden en/of christelijke identiteit van de school.
 • 19% van de ouders heeft gekozen voor de kleinschaligheid van de school en de persoonlijke aandacht voor ieder kind.
 • 15% van de ouders heeft gekozen voor De Ark vanwege de bereikbaarheid van de school.
 • 15% van de ouders heeft voor De Ark gekozen vanwege de goede sfeer en de rust binnen de school.
 • 10% van de ouders heeft gekozen voor De Ark vanwege de goede naam in de wijk.
 • 8 % van de ouders heeft gekozen voor De Ark vanwege het onderwijsconcept ‘samen wijzer’.
 • 5 % van de ouders heeft gekozen voor De Ark vanwege de kwaliteit van de medewerkers.
 • 2 % overig