Kennismaken

Als u uw kind heeft ingeschreven op De Ark bespreken we samen wanneer uw kind start en hoe we het wennen inrichten. Tussen het moment van inschrijven en starten bent u samen met uw kind van harte welkom om af en toe te komen kijken op school. Geschikte momenten daarvoor zijn Sinterklaas, een open ochtend, peutervoorstelling, de dansvoorstelling en het eindejaarsfeest.

Als uw kind werkelijk start, bekijkt u samen met de leerkracht hoe uw kind de eerste week beleeft. Het kan zijn dat uw kind de eerste week erg moe is en daarom beter halve dagen naar school kan gaan. Ieder kind is anders en we bekijken per kind wat nodig is voor een goede start. We streven ernaar om uw kind zo snel mogelijk hele dagen naar school te laten gaan.

Kinderen van (bijna) vier jaar kunnen op vijf momenten in het jaar instromen. Na iedere vakantie start een nieuw groepje vierjarigen. De leerkracht besteedt dan extra aandacht aan de nieuwe kinderen.

Bij het indelen van de groepen hanteren we ieder jaar het criterium dat we de instroomgroepen klein houden. Zo kunnen de vierjarigen rustig instromen. De gemiddelde groepsgrootte van de instroomgroep is 19, gebaseerd op de afgelopen drie jaar. Nu werken we met twee groepen 1/2 van 15 en 17 leerlingen.