Plusklas

Plusklas algemeen:  De plusklas  wordt gegeven op donderdagmiddag. Juf Heliante start 13.15 uur met een uur Spaans. De kinderen krijgen les op verschillende niveaus en borduren voort op de kennis, die ze vorig schooljaar hebben opgedaan. Spaans doet vooral een beroep op het leervermogen van het kind en wordt aangeboden binnen de vaste structuur van de methode.

De opzet van de modules is t.o.v. vorig schooljaar iets gewijzigd. Juf Angela zal zelf de eerste module verzorgen. Daarna worden externe mensen ingezet met een bepaalde expertise. We hebben weer een aantal goed opgeleide mensen gevonden, die een module wil geven. Deze mensen hebben voor hun module veel expertise en materialen tot hun beschikking. De kinderen krijgen per module een certificaat met een beoordeling in de vorm van een letter met toelichting.

De plusklasgroep bestaat uit 10  kinderen, die in leerjaar 5 t/m 7 zitten. Deze kinderen hebben allemaal meer uitdaging nodig dan de reguliere lesstof biedt. We bieden deze kinderen met de plusklas verdieping (geen versnelling). Kinderen kunnen Spaans en/of de modules volgen.

De ouders van de plusklaskinderen worden via de website en/of de mail op de hoogte gehouden van de gebeurtenissen in de plusklas. De leerkrachten stellen zich voor en op de website zijn foto’s te vinden.

 • Ouders worden minimaal 1 keer per jaar uitgenodigd voor een voortgangsgesprek.
 • Ouders worden minimaal 1 keer per jaar uitgenodigd voor een open les.
 • Ouders vullen 1 keer per jaar een enquête over de plusklas in.

Criteria waaraan de kinderen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de plusklas:

 • De leerlingen scoren op de CITO LVS over het algemeen een A, incidenteel een B.
 • De leerlingen hebben een zelfstandige werk/ leerhouding.
 • De leerlingen hebben voldoende werktempo.
 • De leerlingen kunnen extra uitdaging aan.
 • Hoge intelligentie is eventueel vastgesteld door onderzoek.

Twee keer per jaar wordt de voortgang van de leerlingen uit de plusklas besproken. De plusklasleerkracht Spaans, de groepsleerkracht en de intern begeleider zijn daarbij aanwezig. Er wordt bekeken of de plusklas nog meerwaarde heeft voor de leerling en of de leerling het goed aankan. We kijken naar de werkhouding, gedrag en de resultaten van de leerling, zowel in de plusklas als in de reguliere klas. In overleg met ouders kan besloten worden dat een leerling stopt met de plusklas.

Opzet en doelen Spaans:

Spaans wordt aangeboden m.b.v. de methode ‘La Pandilla’. Spaans doet een groot beroep op het ‘leren leren’, wat intelligente kinderen anders vaak minder goed ontwikkelen doordat ze de reguliere lesstof vaak makkelijk doorlopen.

        Doelen:

 • Kinderen leren in een tweede taal spreken en luisteren.
 • Kinderen worden uitgedaagd tot leren, door de moeilijkheid en de hoeveelheid van de lesstof.

Opzet:

 • De lesstof wordt regelmatig overhoord.
 • Ieder rapport krijgen de kinderen een bijlage in hun rapport met daarop een beoordeling en toelichting voor het vak Spaans.
 • Spaans heeft 2 keer per jaar een instroommoment voor nieuwe kinderen.

Opzet/ doelen modules:

Waar Spaans juist binnen een bepaalde structuur wordt aangeboden, is er bij de modules juist veel vrijheid en ruimte voor eigen invulling van de leerkracht en van de kinderen. Uit het verleden blijkt deze tegenstelling van de 2 verschillende vakken in de plusklas heel waardevol. Spaans doet vooral een beroep op het leervermogen en de modules doen een beroep op het creatieve denken. Tijdens de modules is er veel ruimte voor de eigen inbreng van leerlingen.

Doelen:

 • Het creatieve denken van de kinderen wordt vergroot.
 • Kinderen leren buiten kaders te denken.
 • Kinderen worden uitgedaagd.

Opzet:

 • Iedere module wordt afgesloten met een opdracht / presentatie of toets, waar een beoordeling voor gegeven wordt.
 • Een module kan 6 tot 10 weken duren.
 • Een module wordt afgerond met een certificaat.

Huiswerk: Alle kinderen hebben een agenda nodig. Ze krijgen wekelijks huiswerk mee vanuit de plusklas. Huiswerk kan bestaan uit het zoeken naar achtergrondinformatie, voorbereiden van een presentatie, een werkblad met opdracht of een leerblad. De huiswerkopdracht neemt maximaal een half uur in beslag per vak.