Groep 5/6

Welkom op de pagina van groep 5/6 waar 21 leerlingen in zitten, die allemaal uniek zijn. Groep 6 heeft 13 leerlingen en in groep 5 zitten 8 leerlingen. Wanneer wij de schoolregels goed toepassen, hebben we het allemaal naar ons zin en leren we ook beter. Als we zo denken dan wordt het een gigantisch jaar waarin we in een ontspannen sfeer heel veel gaan leren.

Elke dag wordt het lesrooster voor de groepen gescheiden in een dagprogramma kenbaar gemaakt op het whiteboard. Alle dagen staat er rekenen, taal en lezen op het programma naast nog veel meer vakken.  Nieuw is het werken met de Snappet, een tablet waar  rekenen, taal, lezen, spelling, automatiseren, woordenschat en studievaardigheden op gemaakt wordt. Naast de cognitieve vaardigheden wordt er ook aandacht geschonken aan de creatieve vakken zoals muziek, tekenen, handvaardigheid en dans. Twee keer in de week krijgen ze gym van juf Elke. Naast dit drukke aanbod zijn er ook nog leuke uitstapjes naar o.a. de VAK.

Aan het begin van de les stellen we onszelf een doel en proberen deze te halen. Iedereen kan en mag een ander doel hebben, doelen kunnen bijgesteld worden. Het is iedere keer weer spannend of je het doel verbeterd.

We werken met alle vakken in niveaugroepen, na de korte instructie gaan kinderen aan het werk. Kinderen die behoefte hebben aan extra uitleg gaan met de leerkracht aan de slag, klassikaal en/of met de juf aan de instructietafel.

In de klas hebben we een thematafel waar allerlei spulletjes en boeken ten toon gesteld worden, die met het thema te maken hebben waarmee we aan het werk zijn. De kinderen worden daarbij actief betrokken.

Schooljaar 2017-2018 is een spannend en druk jaar. Samen maken we er een fijn en leerzaam jaar van.

Juf Christa & Juf Janine