Groep 2/3

Elke morgen beginnen we gezamenlijk in de kring. Daarna mag groep 2 kiezen van het planbord en groep 3 gaat aan het werk met “veilig leren lezen” . Als er een filmpje van het nieuwe woordje bij zit kijkt groep 2 natuurlijk even mee.  Zodra groep 3 zelfstandig bezig is gaan we met groep 2 aan het werk. Zo wisselen we dit af.  Eten en drinken doen we natuurlijk samen en daarna gaat groep 2 met de andere kleutergroep naar buiten.

Elke laatste dag voor een vakantie is het “speelgoeddag”. Dit houdt in dat de kinderen dan speelgoed van huis mee mogen nemen naar school.

De overgang van groep 2 naar groep 3:
Bij het bepalen van geschiktheid voor de overstap naar groep 3 letten de leerkrachten van de betrokken groepen op een aantal factoren en wordt er een signaleringslijst ingevuld.

  • Is het kind er verstandelijk aan toe?
  • Kan het de leerstof bevatten die in groep 3 wordt aangeboden?
  • Is het kind er emotioneel klaar voor?

Het vergt aanpassingsvermogen van kinderen om leerstof te verwerken die meer klassikaal worden aangeboden i.p.v. de speelse manier waarop dit in de kleutergroepen plaats vindt. Kan het kind zich concentreren? Hoe is de motorische ontwikkeling?

Door middel van observaties en het afnemen van toetsen worden de vorderingen van de kinderen uit de groep 2 bijgehouden. In de loop van het jaar zullen bovenstaande factoren met de ouders besproken worden. Het definitieve besluit of een kind overgaat naar groep 3 wordt, in overleg met de ouders de intern begeleider en de directeur genomen.