Groep 1/2

Leren in groep 1 en 2

Op De Ark staat het spelend leren bij de kleuters centraal. De onderwerpen komen uit de directe omgeving van het kind: familie, voeding, natuur, dieren en nog meer. Tijdens de kringgesprekken gaan we na wat de kleuters al weten van een bepaald onderwerp. Daarna diepen we dit verder uit via onze methode ‘Kleuterplein’, prentenboeken, dvd’s, films en excursies. De verwerking van het onderwerp vindt plaats met behulp van kringactiviteiten, boeken, bouw, constructiemateriaal en creatieve opdrachten.

Op basis van een thema wordt de leerstof klassikaal aangeboden, maar in de uitwerking daarvan zijn verschillen in tempo, niveau en interesse mogelijk. Een thema duurt meestal 4 weken. Iedere ouder wordt aan het begin van een cursusjaar uitgenodigd voor een informatieavond waar verteld wordt over de werkzaamheden in de groep. De data staan op de informatiekalender.

Deze avond wordt in januari voor ouders van nieuwe kinderen uit groep 1 herhaald. Daarnaast ontvangt u een speciaal boekje over de afspraken en gebruiken in de kleutergroepen.

In groep 1 spelen en werken de kinderen elke dag. De kinderen wennen aan de routines in de groep, hoe je met elkaar omgaat, hoe je moet kiezen van het planbord, activiteiten in de kring en alle andere dagelijkse activiteiten.

De kinderen van groep 1 krijgen voor hen specifieke opdrachtjes  te maken, dat aansluit bij hun belevingswereld en hun ontwikkeling. De kinderen leren bijvoorbeeld steeds zelfstandiger aan- en uitkleden bij gym, onthouden in welke kleur groep je zit en waarom het stoplicht op rood, oranje of groen staat. Allemaal voorbeelden van dingen waarmee ze leren werken, Hiermee komen de kinderen al in aanraking met het BAS-principe.

In groep 2 horen de kinderen aan het begin van de week welke verplichte werkjes ze moeten maken. Ze mogen zelf kiezen op welke dag van de week ze die verplichte activiteiten gaan doen.

Ze gaan zelfstandig aan het werk aan de tafels of in de hoeken. Ze pakken zelf het materiaal dat nodig is. Ze mogen zelf kiezen waar ze gaan spelen of werken. Op het bord wordt bijgehouden wie welke activiteit gedaan heeft.

Zo leren ze omgaan met wat het doen van de weektaak inhoudt. Door deze manier van werken kunnen we onze aandacht beter over de groep verdelen en stimuleren we kinderen steeds zelfstandiger en daardoor met meer plezier te leren.

Iedere laatste vrijdag voor de vakantie is er “speelgoeddag”. Dit houdt in dat de kinderen dan speelgoed van huis mee mogen nemen naar school.

De overgang van groep 2 naar groep 3:
Bij het bepalen van geschiktheid voor de overstap naar groep 3 letten de leerkrachten van de betrokken groepen op een aantal factoren:

  • Is het kind er verstandelijk aan toe?
  • Kan het de leerstof bevatten die in groep 3 wordt aangeboden?
  • Is het kind er emotioneel klaar voor?

Het vergt aanpassingsvermogen van kinderen om leerstof te verwerken die meer klassikaal worden aangeboden i.p.v. de speelse manier waarop dit in de kleutergroepen plaats vindt. Kan het kind zich concentreren? Hoe is de motorische ontwikkeling?

Door middel van observaties en afnemen van toetsen worden de vorderingen van de kinderen uit de groepen 1 en 2 bijgehouden. In de loop van het jaar zullen bovenstaande factoren met de ouders besproken worden. Het definitieve besluit of een kind overgaat naar groep 3 wordt, in overleg met de ouders de intern begeleider en de directeur genomen.