De nieuwe school

08
jun

Klik op de link Notitie juni 2019 voor het laatste nieuws over de huisvesting van onze nieuwe school.

Een terugblik:

Aan het begin van schooljaar 2016-2017 zijn de teams van De Ark en De Bron begonnen aan een bijzondere opdracht. De gemeente Delft heeft aangegeven dat op termijn het aantal scholen in Tanthof teruggebracht zal worden naar 1 school per stichting. Vervolgens heeft het bestuur SCO Delft e.o. aan De Ark en De Bron de opdracht gegeven na te denken over één nieuwe school. Dat betekende voor beide teams dat we een uitgelezen kans kregen ons te bezinnen op hoe we het onderwijs van de toekomst vorm kunnen geven. Natuurlijk met behoud van waar we nu al trots op zijn. Zowel De Ark als De Bron hebben onderwijskundige sterke kwaliteiten. De teams hebben zich in verschillende bijeenkomsten gebogen over wat in het nieuwe onderwijs een plaats moet krijgen. Er ontstonden speerpunten als bv. ‘bewegen’, ‘natuur’, ‘educatief partnerschap’ en ‘samenwerken’. Vervolgens is het team Ark-Bron verdeeld in onderzoeksteams. Deze onderzoeksteams hebben de opdracht gekregen een literatuuronderzoek te doen. Deze onderzoeken zijn afgerond voor het einde van het schooljaar 2016-2017.

In dit schooljaar 2017-2018 hebben de onderzoeksteams de mogelijkheid gekregen een praktijkonderzoek te doen. Op basis van wat zij in de literatuur hebben gevonden is een praktijkplan gemaakt. Elk onderzoeksteam heeft een kalendermaand gekregen om het praktijkplan uit te voeren. In de nieuwsbrieven werd hier steeds een stukje over geschreven.

De maand maart is de praktijkmaand van het onderzoeksteam Eigenaarschap.

Volgende maand sluit het onderzoeksteam Natuur en Veiligheid het praktijkjaar af. Hierna zal het projectteam alle bevindingen van de onderzoeksteams meenemen in het schrijven van het schoolplan voor de nieuwe school.

Toekomstmuziek? Dan is mijn kind toch al van school af?!

Het fysieke samengaan van beide scholen zal inderdaad nog een aantal jaar duren. Het uitvoeren van het onderwijs zoals wij dat met elkaar onderzocht en bepaald hebben gaat echter eerder plaatsvinden. Ondanks dat wij nog over 2 locaties verdeeld zijn willen wij onze visie op het toekomstige onderwijs in het schooljaar 2019-2020 uitvoeren. Het team van De Ark en dat van De Bron wil als één team en onder één visie gaan werken.


Oud nieuws

18 apr Panelavond de nieuwe school
13 apr Vanuit de plusklas
23 feb De nieuwe school
20 feb Oefening baart kunst
16 feb Gezond trakteren