Homepage

Welkom op CBS De Waterhof

Vanaf 1 augustus 2019 gaan basisschool De Ark en basisschool De Bron verder als CBS De Waterhof. Onze uitgangspunten blijven hetzelfde: Wij willen graag bijdragen aan het geluk en de ontwikkeling van uw kind. Hiervoor staat een geweldig team van gemotiveerde leerkrachten, ouders en andere specialisten voor u klaar. Voorlopig vindt u De Waterhof nog op twee locaties: Lepelaarstraat 1 en Angolastraat 3

De Waterhof is een open christelijke school waar veel aandacht wordt besteed aan waarden en normen. Ook voor sociale vaardigheden hanteren we een methode. Aandacht hebben voor elkaar, vinden we heel belangrijk. Vieringen op school zorgen voor een goede sfeer. In onze school kunnen de kinderen overblijven en/of gebruik maken van de BSO.

De Waterhof onderscheidt zich als basisschool door:

  • toekomstgericht te werken  aan de hand van onze missie ‘samen leren, samen wijzer’.
  • Engels als tweede taal aan te bieden vanaf groep 1 en aandacht te hebben voor internationaliseren.
  • aandacht voor bewegen. Te denken valt aan bewegingsonderwijs, beweegtussendoortjes, inzetten van het programma Fit en Vaardig en het inzetten van Beweegwijs.
  • aandacht voor natuurlijk leren en leren van de natuur, waaronder onderzoekend leren een plaats krijgt.


Zit uw kind nog niet op De Waterhof?

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen op onze school, zodat u het met eigen ogen kunt ervaren. U kunt een afspraak maken met Wilma van der Leeden (directeur), telefoon 015 – 26 10 372.

Deze website is door de fusie zeer onvolledig. Binnen een paar maanden zal onze nieuwe website in de lucht zijn!

De nieuwe school

Klik op de link Notitie juni 2019 voor het laatste nieuws over de huisvesting van onze nieuwe school. ...

08
jun

Overblijven

Tussen de middag kunnen de kinderen op school overblijven. Een enthousiast team van vrijwilligers maakt dit mogelijk. De...

08
jun

Advies op maat

Elk schooljaar in april vindt de Centrale Eindtoets voor groep 8 plaats. Met de Centrale Eindtoets kunnen de leerlingen...

18
apr